Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Β΄ κύκλο της δράσης «e-λιανικό»

Τον τελευταίο χρόνο, οι επαγγελματίες της λιανικής κατάλαβαν τη σημασία που έχει πλέον για το μέλλον τους η επένδυση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που βρέθηκαν σε αδιέξοδο ακριβώς επειδή δεν ήταν προετοιμασμένες για τις ανατροπές που έφερε η πανδημία.

Μια ακόμα ευκαιρία θα έχουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου να μεταβούν στην ηλεκτρονική εποχή, δημιουργώντας το δικό τους e-shop, καθώς στις 9 Ιουλίου 2021 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τον Β΄ κύκλο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό». Στόχος είναι περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας να δημιουργήσουν ή να αναβαθμίσουν το ηλεκτρονικό τους καταστήματος (e-shop), σε συνέχεια του επιτυχημένου Α’ κύκλου της δράσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα κατατέθηκαν 11.500 αιτήσεις και έχουν ήδη εγκριθεί οι 7.162 με συνολική δημόσια δαπάνη 33,6 εκατ. ευρώ.

Είναι γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις λιανεμπορίου στις προσπάθειες τους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες έχουν αυξήσει τις δαπάνες για ψηφιακό μάρκετινγκ, έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών κι αύξησαν τις εκπτώσεις τους. Όμως ακόμα χρειάζονται αρκετά βήματα ώστε να εκμεταλλευτούν την ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα με τις εξελίξεις να τρέχουν πλέον καθημερινά.

Σε ποιους απευθύνεται

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 9η Ιουλίου 2021 έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021 και απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στον Α’ κύκλο της Δράσης. Στόχος είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και διασφαλίζοντας την συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας. Ο προϋπολογισμός του Β΄ κύκλου ανέρχεται σε 8 εκατ. Ευρώ και επιδοτούνται δαπάνες έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, επιδοτούνται άυλες δαπάνες μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμισή του. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ΜμΕ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή. Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας OPENSHOPS.GR (www.openshops.gr), προσφέρει στους δικαιούχους της δράσης «e-λιανικό» δωρεάν:

-γενική ενημέρωση σχετικά με τη δράση

-υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση

-συμβουλευτική και υποστήριξη για διοικητικά / τυπικά ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης e-λιανικό, καθώς και σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία του e-shop τους.

Μέσω ειδικού εργαλείου, το οποίο θα αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα του www.openshops.gr, οι δικαιούχοι της Δράσης, από την Παρασκευή 09/07/2021, θα μπορούν να διεξάγουν ενδεικτικό έλεγχο συμμόρφωσης του ηλεκτρονικού τους καταστήματος (e-shop) με τις προτεινόμενες προδιαγραφές και συστάσεις.

Διαβάστε επίσης: Delivery και χαμηλές τιμές “εκτοξεύουν” τις online αγορές (simplypos.com)

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Β΄ κύκλο της δράσης «e-λιανικό» Σχετικές δημοσιεύσεις