Ψηφιακές τεχνολογίες στο λιανικό εμπόριο

Εν μέσω πανδημίας νέες τάσεις αναδύονται στο λιανεμπόριο. Η τεχνολογία αναμένεται να παίξει βασικό ρόλο στο μέλλον του κλάδου, καθώς τον τελευταίο χρόνο οι ηλεκτρονικές αγορές κυριάρχησαν. Ο εκσυγχρονισμός των καταστημάτων πλέον κρίνεται απαραίτητος.

Σύμφωνα με τη μελέτη “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του κλάδου Λιανικού Εμπορίου” που εκπονήθηκε για το ΣΕΒ με την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων Deloitte, οι ψηφιακές τεχνολογίες οδηγούν τον κλάδο λιανικού εμπορίου στη νέα ψηφιακή εποχή καθώς επιφέρουν σημαντικές αλλαγές τόσο στην αγοραστική εμπειρία όσο και στη σχέση του καταναλωτή με την επιχείρηση.

 

Ψηφιακές τεχνολογίες με εφαρμογή στον κλάδο λιανικού εμπορίου

Οι ψηφιακές τεχνολογίες οδηγούν τον κλάδο λιανικού εμπορίου στη νέα ψηφιακή εποχή καθώς επιφέρουν σημαντικές αλλαγές τόσο στην αγοραστική εμπειρία όσο και στη σχέση του καταναλωτή με την επιχείρηση. Επερχόμενες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζουν την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ενώ αισθητήρες IoT επιτρέπουν τη βελτιωμένη διορατικότητα εντός των καταστημάτων αλλά και στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

-Τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφοριακό σύστημα που εκτελούν λειτουργίες τις οποίες κανονικά θα εκτελούσε ένας άνθρωπος. Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα από πληροφορίες που λαμβάνουν και έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν από τα πρότυπα δεδομένων που επεξεργάζονται, αλληλοεπιδρώντας
με τον άνθρωπο με φυσικό τρόπο. Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο του λιανικού εμπορίου έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να αυξήσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα αλλά και να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη. Ενδεικτικά οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βρουν εφαρμογή στην εξυπηρέτηση πελατών τόσο στα ψηφιακά όσο και στα φυσικά καταστήματα, καθώς και στην υποστήριξη εργασιών του προσωπικού των καταστημάτων.

 

-Προηγμένα analytics

Τα προηγμένα analytics περιλαμβάνουν τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων πέρα των παραδοσιακών μεθόδων για την απόκτηση γνώσης μεγαλύτερης αξίας με απώτερο στόχο τη διενέργεια προβλέψεων μέσω αυτοματοποιημένων μοντέλων. Η υιοθέτηση των προηγμένων analytics σε ευρεία κλίμακα έχει πολυάριθμες εφαρμογές στο χώρο του λιανικού εμπορίου και μπορούν να παράγουν μοναδικές γνώσεις και διορατικότητα (insights) οι οποίες τροφοδοτούν βελτιώσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την προώθηση του προϊόντος και το marketing, έως εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες π.χ. διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

-Eφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

Οι νέες καινοτόμες εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual/Augmented Reality-VR/AR) έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν και να επεκτείνουν τις τυπικές υπηρεσίες που παρέχονται στο χώρο του λιανικού εμπορίου, μετασχηματίζοντας την αγοραστική εμπειρία. Σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες όπως η υπολογιστική όραση και η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες αυτές βρίσκουν εφαρμογή παρέχοντας τη δυνατότητα «εικονικής δοκιμής» προϊόντων, «έξυπνους» καθρέφτες που αλληλοεπιδρούν με τον πελάτη, αλλά και τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης εντός ενός φυσικού καταστήματος, προσφέροντας πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

 

-Πλατφόρμες ΙοΤ

Το Internet of Things (IoT) είναι ένα δίκτυο συνδεδεμένων, έξυπνων συσκευών και αντικειμένων, που μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αυτοματοποιούν βασικές διαδικασίες. Μέσω της υιοθέτησης
αισθητήρων και της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων που καταγράφουν, το ΙοΤ παρέχει νέες δυνατότητες για επιρροή και επαύξηση δράσεων στο λιανικό εμπόριο, όπως για παράδειγμα την αναπλήρωση αποθεμάτων σε ένα ράφι όταν αυτό αδειάζει. Οι πλατφόρμες ΙοΤ βοηθούν στη συγκέντρωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου
στην εξαγωγή δεδομένων από όλα τα δεδομένα που παράγονται και συλλέγονται εντός του καταστήματος.

 

-Βlockchain

Το Βlockchain διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ασφαλή παρακολούθηση δεδομένων, δημιουργώντας μια αξιόπιστη χρονολογική βάση δεδομένων, χωρίς την ανάγκη για κεντρική αποθήκευση. Τα δεδομένα δεν
παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ των βάσεων δεδομένων, επειδή υπάρχει μία μόνο εγγραφή (distributed ledger). Αυτό μειώνει τα προβλήματα που προκαλούνται από διπλότυπα ή αλλοιώσεις και καθιστά τα δεδομένα πιο εύκολα προσβάσιμα αλλά και αξιόπιστα, από τα συστήματα καταγραφής των διαφόρων οργανισμών. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, το blockchain έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά διαδικασίες που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, την εξασφάλιση της γνησιότητας των προϊόντων, αλλά και να ενισχύσει την αφοσίωση των πελατών, μέσα από εφαρμογές σε προγράμματα επιβράβευσης.

 

-Βιομετρικές τεχνολογίες 

Οι βιομετρικές τεχνολογίες στο χώρο του λιανικού εμπορίου αφορούν κυρίως την αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος και την αναγνώριση προσώπου για τον εντοπισμό και την έγκριση δραστηριοτήτων εντός του καταστήματος, όπως η αναγνώριση ταυτότητας και διαχείριση πληρωμών. Οι βιομετρικές τεχνολογίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου να μετασχηματίσουν τις λειτουργίες που
αφορούν τις πληρωμές και τη διαχείριση ταμείων, μειώνοντας τους χρόνους check-out, βελτιώνοντας την ικανοποίηση των πελατών και εξορθολογίζοντας τις απαιτήσεις σε προσωπικό λόγω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

 

-Τα beacons

Τα beacons είναι μικρές ασύρματες συσκευές οι οποίες μεταδίδουν ειδοποιήσεις μέσω σημάτων Bluetooth σε κοντινά smartphones. Στο χώρο του λιανικού εμπορίου για να γίνει δυνατή η εφαρμογή των beacons, πρέπει οι καταναλωτές να έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth, αλλά και το αντίστοιχο mobile app της επιχείρησης λιανικού εμπορίου στο smartphone τους. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο για την προσέλκυση πελατών στο κατάστημα, με ενημέρωση για προσφορές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός του καταστήματος, όσο και για παρακολούθηση της συμπεριφοράς και καθοδήγηση των πελατών εντός του καταστήματος (proximity & in-store marketing).

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Ψηφιακές τεχνολογίες στο λιανικό εμπόριο Σχετικές δημοσιεύσεις