Εταιρική ταυτότητα Simply

Ακολουθήστε τους κανόνες εταιρικής ταυτότητας του Simply όταν χρησιμοποιήτε τα Simply brand assets

Simply λογότυπο

To Simply λογότυπο είναι η καρδιά της εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας της Simply και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο που το χρησιμοποιούμε ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή

Χρωματικές επιλογές

Το Simply λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο βάσει μίας απο τις ακόλουθες χρωματικές εκδοχές

STANDARD BLUE LOGO

The standard blue logo is the preferred format. To be used solid colored backgrounds. Choose the variation with the most contrast to the background.


HEX #007AFF
CMYK 78,53,0,0

STANDARD DARK GREY LOGO

To be used in newspaper print,
greyscale designs. Choose the variation
with the most contrast to the
background.

HEX #404040
CMYK 68,61,60,47

STANDARD LIGHT GREY LOGO

To be used as a watermark on white or
light, solid coloured backgrounds.
Choose the variation with the most
contrast to the background.

HEX #D2D2D2
CMYK 17,13,13,0

Μέγεθος λογοτύπου και αποστάσεις

Είναι απαραίτητο το Simply λογότυπο να εμφανίζεται σε σωτό μέγεθος με τηρούμενες όλες τις αναλογίες μεγέθους προκειμένου να είναι πάντα αναγνωρίσιμο.

MINIMUM CLEAR SPACE

The space on all double sides should equal the half height of the ‘m’ in the logo. The distance between the left and right parts of the logo is equal to the height of “m” in the logo.

MINIMUM SIZE

Logo minimum size for print is 22 mm x 8 mm.Logo minimum size for web is 88 x 32px.

 

Τι να μην κάνετε

Μην παραμορφώνετε, χρωματίζετε, περιστρέφετε, αλλάζετε φόντο και φυσικά μην “βάζετε” πάσης φύσεως εφέ στο Simply λογότυπο

DON’T STRETCH THE LOGO

Keep the logo to the aspect ratio in the file.
 

DON’T CUT OUT THE TEXT

Do not cut the text out of the logo to show the background colour. The “Simply” text shouldn’t be edited from the colour supplied.

 

DON’T ROTATE THE LOGO

Keep the logo horizontal, in a landscape orientation.
 

DON’T LOSE THE LOGO

Choose a logo that will contrast with the background and stand out.

 

DON’T COLOUR THE LOGO

You may only use the logos as they are supplied.
 

DON’T APPLY EFFECTS TO THE LOGO

Just don’t. shudder.

Κατεβάστε το Press kit