Αναβάθμιση φορολογικών μηχανισμών. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Φορολογικοί μηχανισμοί

Αναβάθμιση φορολογικών μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΠΟΛ Α. 1024 σχετικά με την σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τις υποδομές της ΑΑΔΕ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι φορολογικοί μηχανισμοί σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων)

Τα “μηχανάκια” δηλαδή που δίνουν σήμανση στα παραστατικά. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε σε βάθος τι ισχύει με τις αναβαθμίσεις των ΕΑΦΔΣΣ.

 

Ποιούς αφορά

Η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών αφορά όλους όσους εκδίδουν παραστατικά με την χρήση φορολογικού μηχανισμού. Συνεπώς όλοι όσοι τους χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία που τους υποστηρίζει τεχνικά προκειμένου να τους καθοδηγήσει αναλόγως. Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω αναβάθμιση πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις ΕΑΦΔΣΣ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αγοράστηκαν προσφάτως.

 

Προθεσμία αναβάθμισης φορολογικών μηχανισμών

Η καταληκτική ημερομηνία για την αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών είναι η 31 Ιουλίου 2020. Μέχρι την ώρα που γράφω αυτό το κείμενο (18/7/20) δεν υπάρχουν νεότερα περί παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας -τουλάχιστον από επίσημες πηγές-

 

Αναβαθμίζονται όλοι οι φορολογικοί μηχανισμοί ;

Οι φορολογικοί μηχανισμοί που έχουν την δυνατότητα να δεχθούν αυτή την αναβάθμιση είναι αυτοί που έχουν κατασκευαστεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην ΠΟΛ.1220/2012. Οι παλαιότεροι φορολογικοί μηχανισμοί (Αυτοί δηλαδή που κατασκευάστηκαν με τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000) δεν έχουν την δυνατότητα να αναβαθμιστούν.

 

Τι γίνεται στην περίπτωση των φορολογικών μηχανισμών που δεν αναβαθμίζονται ;

Όσοι έχουν φορολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί βάσει των προδιαγραφών που ίσχυαν πριν από την ΠΟΛ. 1220/2012, συνεπώς δεν διαθέτουν την δυνατότητα αναβάθμισης πρέπει να αποσυρθούν και να  πραγματοποιηθεί η διαδικασία παύσης τους στην αρμόδια ΔΟΥ ή μέσω των εφαρμογών Δ στο σύστημα TAXIS.

 

Τι γίνεται ακριβώς με αυτές τις αναβαθμίσεις

Η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών υλοποιείται σε 2 στάδια καθώς απαιτείται αναβάθμιση του Hardware του φορολογικού μηχανισμού με τοποθέτηση νέου firmware στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής καθώς και αναβάθμιση του ειδικού λογισμικού διαχείρισης φορολογικών δεδομένων που βρίσκεται εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

 

Στην περίπτωση που γίνεται χρήση φορολογικού μηχανισμού με λογισμικό driver τύπου Α, τότε μαζί με την αναβάθμιση του Hardware πρέπει να αναβαθμιστεί και το ειδικό λογισμικό τύπου Α. Στην περίπτωση που το λογισμικό διαχείρισης του φορολογικού μηχανισμού βρίσκεται ενσωματωμένο στην εμπορική εφαρμογή, απαιτείται επιπλέον αναβάθμιση της εμπορικής εφαρμογής προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση που απαιτείται.

 

Αναβάθμιση firmware φορολογικού μηχανισμού

Η αναβάθμιση στο Hardware του φορολογικού μηχανισμού υλοποιεί τον συγχρονισμό του ρολογιού RTC (Real time clock) της συσκευής με τις υποδομές της ΑΑΔΕ καθώς και κάποια χαρακτηριστικά με τον τρόπο που η φορολογική συσκευή θα αναβαθμίζεται από τη στιγμή της αναβάθμισης και έπειτα.

 

Τι ισχύει για την αναβάθμιση των ΕΑΦΔΣΣ με λογισμικό τύπου Α

Όταν λοιπόν για την σήμανση των παραστατικών γίνεται χρήση ειδικού λογισμικού διαχείρισης φορολογικών δεδομένων τύπου Α (Σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται στον υπολογιστή σας εγκατεστημένο ένα εξωτερικό λογισμικό, ξέχωρα από το πρόγραμμα τιμολόγησης) τότε πρέπει να αναβαθμιστεί αυτό το λογισμικό καθώς η παραγωγή του QR Code πραγματοποιείται από το λογισμικό αυτό. Αναβαθμίζοντας λοιπόν τον driver Τύπου Α με νεότερη αναβαθμισμένη έκδοση που συμβαδίζει με τις νέες διατάξεις, ο driver αναλαμβάνει να σχηματίσει τον κώδικα QR και να τον προσαρτήσει στο τέλος του προς εκτύπωση παραστατικού. Επίσης ο κλειδάριθμος AES Key πρέπει να εισαχθεί στις ρυθμίσεις του Driver τύπου Α.

 

Επιπροσθέτως, μετά την αναβάθμιση, το ειδικό λογισμικό τύπου Α θα έχει την δυνατότητα αποστολής των σχετικών αρχείων στις υποδομές της ΑΑΔΕ. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η εμπορική σας εφαρμογή είναι παραμετροποιημένη να παράγει την συμβολοσειρά με τα φορολογικά σύνολα E-line τότε, είναι πολύ πιθανόν, να μην απαιτείται περαιτέρω εργασία παραμετροποίησης στην εμπορική εφαρμογή.

 

Στην περίπτωση που το λογισμικό τιμολόγησης που χρησιμοποιείτε, δεν παράγει την συμβολοσειρά E-Line, τότε, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες παραμετροποίησης των παραστατικών. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Τι ισχύει για την αναβάθμιση των ΕΑΦΔΣΣ με λογισμικό διαχείρισης τύπου Β

Στην περίπτωση που το λογισμικό τιμολόγησης που χρησιμοποιείτε έχει ενσωματωμένη την υποστήριξη διαχείρισης του φορολογικού μηχανισμού, δεν χρειάζεται να αναβαθμίσετε κάποιο εξωτερικό λογισμικό (όπως στην παραπάνω περίπτωση του Driver τύπου Α) αλλά πρέπει να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του εμπορικού προγράμματος προκειμένου να αναβαθμιστεί και το υποσύστημα διαχείρισης του φορολογικού μηχανισμού. Σε αυτή την περίπτωση ο κώδικας QR παράγεται από το λογισμικό τιμολόγησης και ο κλειδάριθμος AES Key πρέπει να εισαχθεί σε κάποιο σημείο του εμπορικού λογισμικού.

 

Εξυπακούεται, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις φορολογικές αναβαθμίσεις του εμπορικού σας λογισμικού (στην περίπτωση που πρόκειται για κάποιο από τα συνηθισμένα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης) πρέπει να διαθέτετε σε ισχύ την σχετική σύμβαση υποστήριξης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι εφικτή η αναβάθμιση της εφαρμογής σας. 

 

Στην περίπτωση που για δικούς σας λόγους δεν έχετε ενεργή σύμβαση υποστήριξης ή χρησιμοποιήστε κάποια custom εμπορική εφαρμογή που δεν είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε διαβάστε παρακάτω.

 

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο κατασκευαστής του εμπορικού λογισμικού δεν υποστηρίζει την εμπορική εφαρμογή που έχω; 

Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή του λογισμικού τιμολόγησης με άλλο νεότερης τεχνολογίας είναι μονόδρομος. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε και της δυνατότητες του λογισμικού μηχανογράφησης Simply της δικής μας λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λιανικής που λειτουργεί σε σύνδεση με επιλεγμένες ταμειακές μηχανές χωρίς να χρειάζεται να έχετε φορολογικό μηχανισμό. Είναι οικονομικό και μπορείτε να το δοκιμάσετε δωρεάν.

 

Εάν το βαλάντιο σας είναι περιορισμένο και τα έσοδα σας προέρχονται μόνο από λιανικό εμπόριο εξετάστε σοβαρά το ενδεχόμενο -ρωτήστε και τον λογιστή σας- να αντικαταστήσετε το λογισμικό σας με μια ταμειακή μηχανή. 

Αναβάθμιση φορολογικών μηχανισμών. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Σχετικές δημοσιεύσεις